Fysioterapeut

Vi har ledig 100% vikariat som fysioterapeut fra snarest og til og med august 2020.

Lege i spesialisering, REVMATOLOGI - id.nr: 4541

100 % fast stilling ledig fra 1. januar 2020
Lege i spesialisering, REVMATOLOGI - id.nr: 4541